پایگاه خبری و تحلیلی رُوار

(در نوبت دریافت مجوز)

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالرضا ابراهیمی بنکسر

سردبیر: محمد سعیدزاده

گفت‌ و گو: بهمن فاطمی

عکس: فاطمه پیر

نشانی: رشت، بلوار معلم، چهارراه ویلانج، ابتدای خیابان شهید پوررجب (حسین‌آباد)، سمت چپ، جنب فروشگاه لوازم تحریر معلم، طبقه اول