عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که اگر با ممنوعیت صادرات موجب کاهش قیمت محصولی مانند گوجه فرنگی شویم در سال آینده با کاهش تولید مواجه می‌شویم.

 محمدصادق حسنی جوریابی  عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت محصولات کشاورزی پس از برداشته شدن ممنوعیت صادرات آنها، گفت: تجربه نشان داده است که در فضای اقتصادی کشور دستوری کار کردن نتیجه معکوسی دارد، چراکه طی ماه‌های اخیر ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی وجود داشت و کشاورزان را مجبور می‌کرد محصولات خود را زیر قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند.

 صنعت گردشگری فاقد  راهبرد مشخص است
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی خود را به خواب زده است و این امر مانع توسعه گردشگری گیلان است،گفت: برنامه مدون در حوزه تولید فرصت های اشتغال در حوزه گردشگری وجود ندارد.

محمد  صادق حسنی جوریابی درباره وضعیت صنعت گردشگری در استان گیلان، گفت:  ظرفیت بکر گردشگری در استان گیلان در شرایطی به روی زمین مانده است که می توان تنها با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در  صنعت گردشگری، بسیاری از  فرصت های اشتغال  را در این زمینه فعال کرد.

 نماینده مردم رشت در  مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  نقشه  راهبردی در حوزه صنعت گردشگری  به ویژه در گیلان ترسیم نشده است تصریح کرد: ایجاد بسترهای اشتغال و توسعه درآمد های ارزی با نگاه درآمدزا به صنعت گردشگری امکان پذیر  است.

 وی ادامه داد:  صنعت گردشگری پشتوانه قابل اتکایی  در  حوزه خلق فرصت های شغلی است  اما متاسفانه نگاه فراگیر  و برنامه ریزی بلندمدت برای  ایجاد یک نقشه راه مطمئن  برای رسیدن به یک نتیجه مناسب در  حوزه گردشگری بویژه در استان گیلان وجودندارد.

 برنامه  ریزی در  حوزه گردشگری شعاری است

 حسنی جوریابی  افزود:  برنامه ریزی در  حوزه گردشگری  تنها در حد شعار خلاصه می شود  و این در  حالی است که  صنعت گردشگری  فاقد نقشه راه  مناسب و کاربردی است.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، خود را در زمینه  توسعه گردشگری به خواب زده است

عضو فراکسیون  تولید و  اشتغال مجلس با بیان اینکه سازمان میراث و فرهنگی خود را به خواب زده است و این امر مانع  توسعه گردشگری گیلان است،گفت: برنامه مدون در  حوزه  تولید فرصتهای اشتغال در حوزه گردشگری وجود ندارد.

کنترل بازار نباید موجب زیان تولیدکننده شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به گونه‌ای بازار را کنترل کنیم که تولیدکنندگان نیز زیان نبینند، تصریح کرد: هیچکس موافق این نیست که محصولات کشاورزی پایین تر از قیمت تمام شده از کشاورزان خریداری شود و چنین تصمیمی گرفته نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد کشاورزی ضربه وارد کرده است، ادامه داد: در شرایطی که نرخ ارز در کشور ما افزایش ٣ برابری داشته صادرات و قاچاق محصولات کشاورزی صرفه اقتصادی پیدا کرده است.

بازار در اقتصاد آزاد قیمت محصولات را تعیین می‌کند

در شرایطی که اقتصاد آزاد داشته باشیم قیمت محصولات در بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولین اقتصادی باید به صورت همزمان از زیان اقتصادی کشاورزان جلوگیری و قیمت محصولات در بازار را نیز کنترل کنند، عنوان کرد: در شرایطی که اقتصاد آزاد داشته باشیم قیمت محصولات در بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در حال حاضر واسطه‌ها سود کلانی را دریافت می‌کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که اگر با ممنوعیت صادرات موجب کاهش قیمت محصولی مانند گوجه فرنگی شویم در سال آینده با کاهش تولید مواجه می‌شویم.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایکانا