با واژگان اصیل زبان گیلکی آشنا شوید. هر روز یک واژه واگویه (واگویا) می‌شود.

رودخانه

رودخان/rudxȃn/، روخان/ruxȃn/، رُوار، رووار، روبار/rubȃr/ruvȃr/rovȃr

هیلا، روخؤن، روخؤنه/ruxônə/

 


مرتبط:
بیه/biyə/: رود بزرگ، شط
خلا/xalȃ/: رود فرعی، رود کوچک

  • نویسنده : خبرنگار 3
  • منبع خبر : رُوار