رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز خزانه‌گیری برای نشاء 238 هزار هکتار شالیزارهای استان خبر داد و بر ضرورت رعایت تقویم زراعی برای خزانه‌گیری و نشاکاری برنج تأکید کرد.

علی درجانی در گفت‌وگویی بیان داشت: شالیکاران بر اساس تقویم زراعی و با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی و شرایط دمایی، تا پنجم اردیبهشت ماه می‌توانند برای خرانه گیری در مزارع خود اقدام کنند.
وی افزود: شالیکاران گیلانی امسال برای تولید یک میلیون و یکصد هزار تن شلتوک، ۱۵ هزار تن بذر در خرانه‌ها می‌پاشند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان یادآور شد: یک هزار و یکصد تن بذر گواهی شده رقم بومی هاشمی و ارقام پرمحصول خزر و گیلانه نیز بین کشاورزان گیلانی توزیع شد.
درجانی با اشاره به خزانه گیری زود هنگام برخی کشاورزان در اسفندماه پارسال بدون توجه به تقویم زراعی، به شالیکاران توصیه کرد به هوادهی خزانه‌ها با توجه به تغییرات دمایی توجه کنند.
وی پیش بینی کرد که امسال حدود ۶۰ درصد از شالیزار‌های استان بصورت مکانیزه کشت شود.
گیلان ۲۳۸ هزار هکتار زمین شالیزار و ۳۰۰ هزار شالیکار دارد و بیشترین سطح زیرکشت برنج در استان در شهرستان‌های رشت و صومعه سراست.
از مجموع اراضی شالیکاری گیلان، ۱۸۰ هزار هکتار از طریق کانال های آبرسانی از آب سد سفیدرود آبیاری می شوند و بقیه نیز از آب بندان ها و رودخانه های داخلی استان استفاده می کنند.
برای انجام کشت برنج در گیلان ابتدا دو مرحله شخم (زمستانه و بهاره) از ابتدای دی ماه در زمین های شالیزاری تا اواخر فروردین ماه انجام می شود.
پس از انجام این مرحله شخم، عملیات خزانه گیری از فروردین ماه آغاز می شود و از پنجم تا هفتم اردیبهشت ماه به بعد نیز زمان انتقال نشاء برنج به زمین های آب تخت شده است.
از این مرحله تا نیمه دوم تیرماه نیز زمان داشت برنج است و از این زمان تا نیمه شهریورماه ، کار برداشت محصول برنج انجام می شود.
هر سال از تبدیل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شلتوک برداشتی استان ، حدود ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تن برنج سفید به دست می آید؛ ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم های کیفی و ارقام گوهر و سپیدرود جزو رقم های پرمحصول است که در شالیزارهای گیلان کشت می شود. بیشترین رقم های کشت شده برنج در این استان، رقم های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گیلان را شامل می شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا