1398 ژوئن 18
فیاض زاهد: نیاز به اخلاق و معنویت در جوامع نمی‌میرد 09 سپتامبر 2019
در دومین شب مراسم هیات فرهنگی مذهبی بانوی آب عنوان شد؛

فیاض زاهد: نیاز به اخلاق و معنویت در جوامع نمی‌میرد

دکتر فیاض زاهد: جوامع هر چه جلوتر می‌روند از آیین‌ها فاصله می‌گیرند، اما نیاز به اخلاق و معنویت در آنها نمی‌میرد و جامعه‌ای که از فضیلتهای اخلاقی دوری کند آسیب‌پذیر می‌شود و آن جامعه در هر بستر اجتماعی می‌تواند به بازگشت اخلاق، فضیلت و معیارهای معرفتی و انسانی امیدوار باشد.