1398 آگوست 02
انتخابات هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان برگزار شد 24 اکتبر 2019
عصر چهارشنبه در رشت

انتخابات هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان برگزار شد

انتخابات هيات مديره و بازرسین انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان گيلان، عصر چهارشنبه اول آبان‌ماه 1398 در رشت برگزار شد.