بایگانی‌های آویزان کردن - پایگاه خبری رُوار
آویزان کردن = وارگانِئن/جلاستن ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
واگویا

آویزان کردن = وارگانِئن/جلاستن

واژه‌های زیر در گویش‌های مختلف زبان گیلکی برای مفهوم «آویزان کردن» استفاده می‌شود: