بایگانی‌های اتومبیل - پایگاه خبری رُوار
بازار خودرو قفل شد 22 ژانویه 2019
واکاوی تاثیر قیمت‌های تازه بر بازار خودرو

بازار خودرو قفل شد

خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.