بایگانی‌های تماس - پایگاه خبری رُوار
جزئیات تماس‌های مشکوک با خانواده شهدای سانچی ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
کاپیتان علیرضا نوذری امینی تشریح کرد؛

جزئیات تماس‌های مشکوک با خانواده شهدای سانچی

رییس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش ایران دربارۀ تماس‌های مشکوک با گروهی از خانواده شهدای سانچی و ادعای زنده بودن و گروگان گرفته شدن خدمه کشتی توضیحاتی داد.

تماس سری عادل‌ الجبیر با ایران ۰۸ آبان ۱۳۹۷
یک رسانه عرب زبان مدعی شد

تماس سری عادل‌ الجبیر با ایران

الخلیج اونلاین ادعا کرد که طی هفته های گذشته ' وزیر امور خارجه عربستان با هدف دستیابی به تفاهم با ایران تماس‌های سری با این کشور برقرار کرده است.