بایگانی‌های شهدای سانچی - پایگاه خبری رُوار
جزئیات تماس‌های مشکوک با خانواده شهدای سانچی ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
کاپیتان علیرضا نوذری امینی تشریح کرد؛

جزئیات تماس‌های مشکوک با خانواده شهدای سانچی

رییس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش ایران دربارۀ تماس‌های مشکوک با گروهی از خانواده شهدای سانچی و ادعای زنده بودن و گروگان گرفته شدن خدمه کشتی توضیحاتی داد.

پیام‌های مشکوک از خدمه سانچی… آنها زنده هستند؟ ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
ادعای برخی از خانواده‌های قربانیان سانچی؛

پیام‌های مشکوک از خدمه سانچی… آنها زنده هستند؟

تعدادی از خانواده‌های قربانیان کشتی سانچی می‌گویند تماس‌های ناشناسی با آن‌ها گرفته شده است که شائبه زنده بودن برخی از آن‌ها را تقویت می‌کند!