بایگانی‌های مرکز نوآوری صنایع خلاق - پایگاه خبری رُوار
مرکز نوآوری صنایع خلاق گیلان گشایش یافت 21 سپتامبر 2019
با حضور استاندار گیلان

مرکز نوآوری صنایع خلاق گیلان گشایش یافت

استاندار گیلان گفت: مراکز نوآوری می‌تواند بستری برای رونق تولید، اشتغال و ثروت باشد.