بایگانی‌های نشاط اجتماعی - پایگاه خبری رُوار
موضوع نشاط اجتماعی در استان باید با جدیت پیگیری شود ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان تاکید کرد:

موضوع نشاط اجتماعی در استان باید با جدیت پیگیری شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان همگرایی و تعامل بین دستگاه های اجرایی را امری مهم خواند و گفت: هرکدام از دستگاه های اجرایی دارای ظرفیت مناسبی در حوزه‌های متفاوت هستند،از همین رو باید با همپوشانی نسبت به یکدیگر گزارش عملکرد مناسبی از برنامه های خود در جلسات ارایه کنند.