بایگانی‌های کاپیتان علیرضا نوذری امینی - پایگاه خبری رُوار
جزئیات تماس‌های مشکوک با خانواده شهدای سانچی ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
کاپیتان علیرضا نوذری امینی تشریح کرد؛

جزئیات تماس‌های مشکوک با خانواده شهدای سانچی

رییس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش ایران دربارۀ تماس‌های مشکوک با گروهی از خانواده شهدای سانچی و ادعای زنده بودن و گروگان گرفته شدن خدمه کشتی توضیحاتی داد.